Infokorp logo

Naše služby

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích stanovuje společnostem povinnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách) údaje, které jsou povinny uvádět na obchodních listinách a zároveň požaduje, aby společnosti uveřejňovaly na svých internetových stránkách dokumenty, jakými jsou například účetní závěrka či pozvánka na valnou hromadu, informace o příslušnosti ke koncernu, zpráva o finanční asistenci, nebo v případě družstva pozvánka na členskou schůzi.

Jak funguje portál Infokorp.cz?

Vytvořením stránky na portálu Infokorp.cz splníte povinnost danou zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veškeré informace se automaticky aktualizují podle informací uveřejněných v obchodním rejstříku a na portálu ARES Ministerstva financí ČR.

Po registraci bude Vaší společnosti přidělena jedinečná elektronická adresa, na které budou jednoduše a přehledně uvedeny všechny dokumenty a informace, tak jak to vyžaduje zákon o obchodních korporacích. Nemusíte tak investovat do tvorby vlastní internetové stránky, či tu svou již existující stánku upravovat a těžkopádně měnit její obsah vždy, když budete potřebovat vložit nový dokument, nebo když ve Vaší společnosti nastane změna. Navíc na portálu infokorp.cz budete mít všechny dokumenty pohromadě, včetně jejich historického přehledu.

Náhled karty společnosti

Jaký je postup registrace Vaší společnosti?

Po vyplnění Vašeho IČO portál Infokorp.cz automaticky doplní informace podle Vašich aktuálních údajů v obchodním rejstříku a sami můžete případně doplnit další nepovinně uveřejňované informace. Následně je vytvořena webová stránka Vaší společnosti a na e-mail je zaslána faktura a přístupový kód. Tato dočasná webová stránka bude funkční čtrnáct dní a v případě nezaplacení faktury bude automaticky z portálu Infokorp.cz odstraněna.

Jakým způsobem vkládat dokumenty na internetové stránky?

Dokumenty, které si přejete uveřejnit, stačí jednoduše nahrát ve formátu .pdf přes automatizovaný portál Infokorp.cz, a tyto se následně objeví na kartě Vaší společnosti. Na stránce jsou dokumenty řazeny chronologicky a jsou jednoduše přístupné Vašim obchodním partnerům, akcionářum či věřitelům.

Neinvestujte zbytečně do tvorby vlastní internetové stránky nebo úpravy stávající stánky! Veškeré informace o Vaší společnosti se automaticky aktualizují a dokumenty vkládáte jednoduchým způsobem bez nutnosti asistence profesionálního technika.

Které dokumenty a informace musíte uveřejňovat na internetu po 1. lednu 2014?

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo;
 2. Pozvánka na valnou hromadu společnosti (alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady);
 3. Účetní závěrka (alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí);
 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 5. Výroční zpráva;
 6. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (nejpozději 3 měsíce před 30. červnem 2014);
 7. Zpráva o finanční asistenci dle § 312 ZOK;
 8. Vysvětlení pro akcionáře dle § 358 ZOK;
 9. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 ZOK a případnou odpověď představenstva společnosti;
 10. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu podle § 79 ZOK;
 11. Informace a dokumenty při přeměnách korporací.

Jaké další služby nabízí portál Infokorp.cz?

Portál infokorp.cz nabízí společnostem služby uveřejňování informací podle zákona o obchodních korporacích a současně Vám nabízí volitelný doplněk služby, kterým je zasílání příslušných dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. Základní poplatek za naše služby činí 1.500 Kč / rok. Nejsme plátci DPH, a proto Vám DPH nebude účtováno. V případě, že si zvolíte možnost automatického zasílání dokumentů do sbírky listin, činí roční poplatek 2.500 Kč/rok.

Dokumenty povinně uveřejňované ve Sbírce listin:

 1. Výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy;
 2. Návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zpráva auditora o ověření účetní závěrky;
 3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání;
 4. Aktuální znění stanov při změnách;
 5. Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku;
 6. Další dokumenty stanovené v § 38i obchodního zákoníku / od 1. 1. 2014 v § 66 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.